Logo

Obiekt RedBall to komercyjne pole paintballowe, na które wstęp jest odpłatny, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.redball.pl.

 1. Każdy odwiedzający pole RedBall i korzystający z naszych usług zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do zasad w nim zawartych, a także do przejścia szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na naszym polu.
 2. Obiekt firmy RedBall przeznaczony jest do organizacji imprez paintballowych.
 3. W grze nie mogą brać udziału osoby będące po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Przed każdymi rozgrywkami przeprowadzane jest specjalne szkolenie. Szkolenie to jest obowiązkowe dla graczy pierwszy raz grających na polu RedBall. Szkolenie ma na celu zapoznanie graczy z zasadami bezpieczeństwa oraz regułami gry w paintball.
 5. Obiekt podzielony jest na dwie strefy:
  a) poligon paintballowy
  b) część rekreacyjną
 6. Podczas każdego meczu na terenie poligonu nad bezpieczeństwem grających oraz przebiegiem rozgrywki czuwa sędzia. Liczba sędziów uzależniona jest od liczby graczy. Gracze obowiązani są bezwzględnie wykonywać polecenia sędziów i organizatorów. Gracze nie stosujący się do tej zasady mogą zostać usunięci z pola.
 7. Na teren poligonu wstęp mają wyłącznie gracze z założoną maską. Na poligonie kategorycznie zabrania się zdejmowania maski przed rozpoczęciem rozgrywki, w jej trakcie, jak również po wyeliminowaniu. Gracze nie stosujący się do tej zasady mogą zostać usunięci z pola.
 8. Podczas rozgrywek na terenie poligonu korzystanie ze środków pirotechnicznych możliwe jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody organizatora.
 9. Strzelanie do osób nie uczestniczących w grze, sędziów, zwierząt, przedmiotów nie będących celem gry, a także osób nie posiadających założonej maski jest surowo zabronione
 10. Strzelanie na terenie części rekreacyjnej jest dozwolone wyłącznie na przygotowanej w tym celu strzelnicy. Gracze nie stosujący się do tej zasady mogą zostać usunięci z pola.
 11. Gracz przebywający poza poligonem gry bezwzględnie musi zabezpieczyć marker tzw. barrelbagiem.
 12. Gracz z własnym sprzętem ma obowiązek przed rozpoczęciem gry zgłosić się na pomiar prędkości wylotowej kulki. Prędkość ta nie może przekraczać 90 m/s. Do gry zostaną dopuszczeni wyłącznie gracze, których sprzęt oraz kulki spełniają normy bezpieczeństwa.
 13. Bezwzględnie zabronione jest używanie sprzętu lub kulek nie posiadających wymaganych atestów, homologacji lub innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa, a także modyfikowanych w sposób zagrażający bezpieczeństwu graczy. Gracze nie stosujący się do tej zasady mogą zostać usunięci z pola.
 14. Uczestnik gry wypożyczający sprzęt od firmy RedBall, zobowiązany jest zwrócić go w stanie nie uszkodzonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nie przestrzegania Regulaminu lub nie stosowania się do zaleceń obsługi, odpowiedzialność ponosi wypożyczający.
 15. Osoby nie stosujące się do Regulaminu lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu RedBall. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zdarzenia, które mogą powstać w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia graczy, będące skutkiem naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Zespół RedBall